پودر پروتئین سویا ایزوله 90% خلوص 25 کیلوگرمی

پودر پروتئین سویا ایزوله 90% خلوص 25 کیلوگرمی

پودر پروتئین سویا در سه نوع مختلف در دنیای تجاری به خرید و فروش می رسد. این سه نوع محصول عبارت اند از آرد سویا پودر ایزوله پروتئین سویا پودر کنسانتره پروتئین سویا که به دلیل تفاوت ها و درصد مواد مغذی تشکیل دهنده، درصد خلوص، میزان چربی و میزان پروتئین کاربرد های متفاوتی در […]